Hosan University
  • 홈
  • Phòng HTQT
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH DU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI ĐẠI HỌC HOSAN- KỲ 2 NĂM 2017

2017-07-05 14:12:27

첨부파일 첨부된 파일이 없습니다. LẦN 1LẦN 2GHI CHÚTiếp nhận đơn:2017.07.03

  ~2017.07.14
 


:2017.07.17


~2017.07.31-Có thể
nhận trước thời hạn tiếp nhận


 


-Địa chỉ nộp trực tiếp
hoặc qua đường bưu điện:


 


-Danh
mục hồ sơ phải nộp sau khi tư vấn tuyển sinh có thể hướng dẫn trực tiếp qua
SĐT 053-850-8067/8062


 


-Nơi
nộp hồ sơ: Phòng Hợp tác quốc tế - Đại học Hosan


 Nộp hồ sơ:2017.07.10


~2017.07.14:2017.07.17


~2017.07.31Phỏng vấn và Thi2017.07.192017.08.01-Thời
gian có thể thay đổiBổ sung hồ sơ~2017.07.19까지~2017.08.07까지Thông
báo riêngThông báo ứng viên trúng tuyển2017.07.212017.08.07Thông
báo riêngỨng viên trúng tuyển ghi danh:2017.07.10


~2017.07.14:2017.07.17


~2017.07.31-Tùy
theo điều kiện sinh viên mà thời gian tiếp nhận có thể thay đổi
 

 
 
내용 보기
이전글 TOPIK 신청방법 2017-09-04
다음글 이전글이 없습니다.