Hosan University
  • 홈
  • Phòng HTQT
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo

Hướng dẫn đăng ký học bổng thành tích năng lực tiếng Hàn (TOPIK)/한국어능력시험(TOPIK) 우수장학금 신청 안내

2018-06-15 16:51:58

첨부파일 첨부된 파일이 없습니다.

한국어능력시험(TOPIK) 우수장학금 신청 안내

5. 지급시기 : 7월 중 지급 예정
2. 신청방법: 국제교류센터 직접 방문하여 서류 제출
3. 신청서류:
 1) 한국어능력시험(TOPIK)우수장학금 신청서
 2) TOPIK 성적표 제출.
4.장학내역 :
 - 3급: 300,000원
 - 4급: 400,000원
 - 5급: 500,000원
 - 6급: 600,000원
5. 지급시기 : 7월 중 지급 예정​

 

Hướng dẫn đăng ký học bổng thành tích năng lực tiếng Hàn (TOPIK)
5. Thời gian chi cấp: Dự tính chi cấp trong tháng 7
2. Thủ tục đăng ký: nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng quốc tế
3. Hồ sơ đăng ký:
    1) Bản đăng ký học bổng thành tích năng lực tiếng Hàn
    2) Bảng thành tích TOPIK
4. Chi tiết học bổng:
-Cấp 3: 300,000w
-Cấp 4: 400,000w
-Cấp 5: 500,000w
-Cấp 6: 600,000w
5. Thời gian chi cấp: Dự tính chi cấp trong tháng 7​