Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về trường
 • Thông điệp của Hiệu trưởng

Thông điệp của Hiệu trưởng

Thông điệp của Hiệu trưởng
Đại học Hosan- Cái nôi của Chân lý, Sáng tạo và cống
hiến - Xin nhiệt liệt chào mừng các bạn.

 • Dựa trên tinh thần đào tạo nhân lực có năng lực và trung thực,
  cống hiến cho sự phát triển của nhân loại,
  trường Đại học Hosan đã chính thức được thành lập vào năm 1992,
  đến nay cũng đã trải qua quá trình hình thành và phát triển gần 25 năm.
  Trong suốt thời gian đó, nhờ vào sự không ngừng đổi mới và cải tiến,
  trường đã đào tạo nên hơn 20.000 nhân lực theo đúng tinh thần đào tạo nhân lực dựa trên
  thực tiễn và tôn trọng con người với nền tảng tiêu chuẩn giáo dục đẳng cấp quốc tế.
 • Trường đại học của chúng tôi, với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp trọn đời góp phần cho sự phát triển của khu vực, đã phát triển chương trình đào tạo dựa trên hệ thống nền tảng Tiêu chuẩn năng lực nghề quốc gia Hàn Quốc(NCS) để tạo thành một mạng lưới hữu cơ của ngành công nghiệp khu vực. Ngoài ra, thông qua học tập thực tế toàn cầu, K-Move, nghiên cứu ngoài nước, tình nguyện ngoài nước,.vv. để phát triển tài năng và nuôi dưỡng năng lực cạnh tranh quốc tế, cung cấp hệ thống hỗ trợ cho sinh viên từ khi nhập học đến sau khi tốt nghiệp
 • Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2014, trường đã vinh dự nhận được “Chứng nhận đại học Chuyên về đào tạo nghề nghiệp tại Hàn Quốc” và “Đại học Giáo dục nghề nghiệp cao cấp đã được chứng nhận chất lượng” do Bộ giáo dục trao tặng. Năm 2015, trường tiếp tục nhận được “Chứng nhận tổ chức giáo dục tiêu biểu cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đến năm 2016, trường được công nhận là “Trường đại học vận hành theo K-MOVE School của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc

 • Vượtqua mục tiêu khu vực, hướng đến mục tiêu toàn cầu, tôi hy vọng ước mơ và hoài bão của tất cả mọi người đều có thể thực hiện được tại trường Đại học Hosan.
 • Tôi xin chân thành cảm ơn