Hosan University
  • 홈
  • Phòng HTQT
  • Viện ngôn ngữ Tiếng Hàn

Viện ngôn ngữ Tiếng Hàn

Đại học Hosan là tổ chức giáo dục, cung cấp các chương trình trải nghiệm văn hóa và đào tạo tiếng Hàn cho du học sinh nước ngoài

Ⅰ. Quá trình học tiếng Hàn

Quá trình học tiếng Hàn tại Đại học Hosan trong 1 năm được chia thành 4 kỳ học. Nhằm mục tiêu bồi dưỡng năng lực giao tiếp cho sinh viên một cách tự nhiên nhất nên các lớp học tiếng tại Hosan được tiến hành dựa theo hệ thống giáo dục tổng hợp với đầy đủ các kỹ năng nghe,nói, đọc, viết và trọng tâm là phương pháp học tập dựa trên học tập tương tác với giao tiếp. Từ cấp 1 đến cấp 4, lớp học được tiến hành thay đổi sỹ số theo từng cấp học nhưng không quá 20 người.Ngoài ra, nhằm giúp học sinh làm quen với bước đầu học tiếng Hàn, trước kỳ học chính 1 tháng,trường cũng có thể mở thêm lớp chuẩn bị cho quá trình học chính

Học kì Hạn đăng ký Định hướng và chia lớp Kỳ hạn tiết học
Học kỳ mùa xuân Ngoài nước : 2019.02.02
Trong nước : 2019.02.21
2019.03.01 2019.03.05 ~ 2019.05.14
Học kì mùa hè Ngoài nước : 2019.05.02
Trong nước : 2019.05.21
2019.05.31 2019.06.04 ~ 2019.08.14
Học kì mùa thu Ngoài nước : 2019.08.02
Trong nước : 2019.08.21
2019.08.31 2019.09.04 ~ 2019.11.19
Học kì mùa đông Ngoài nước : 2019.11.02
Trong nước : 2019.11.21
2019.11.30 2019.12.04 ~ 2020.02.18
1. lịch học

※ Trong thời gian đã nói ở trên nếu là ngày nghĩ lễ hoặc ngày ngày nghỉ thì lớp học không tiến hành. Trong trường hợp thiếu số buổi học thì sẽ có thể phải học bù vào thứ 7

Cấp Lịch trình Nội dung học chủ yếu Thời gian học
Quá trình học 1 năm Cấp1 Kỳ mùa xuân (10tuần) - Từ vựng cơ bản và cấu tạo câu
- Hội thoại cơ bản hàng ngày
200
Cấp2 Kỳ mùa hè (10uần) - Cấu tạo câu và từ vựng thường dùng
- Hội thoại cơ bản hàng ngày
200
Cấp2 Kỳ mùa thu (10uần) - Hiểu biết về ngôn ngữ nói và viết
- Hiểu biết về hội thoại mang tính
200
Cấp2 Kỳ mùa đông (10uần) - Hiểu biết về đàm thoại logic và trừu tượng 200
2. Bài học

* Ngày bắt đầu học có thể thay đổi

3. Tổ chức lớp học 1 học kỳ

* * Bước 0 (Bước chuẩn bị) : 100 giờ - 4 tuần

Thời gian Giờ học mỗi tuần Giờ học mỗi ngày Ghi chú
10tuần 20giờ 4giờ(thứ hai~ thứ sáu) 200giờ
4. KẾT CẤU CHỦ ĐỀ HỌC
ThỜi gian Hai Bs Năm Sáu
9giờ-11giờ Ngữ pháp Nghe Ngữ pháp Nghe Ngữ pháp
11giờ-1giờ Nói Đọc-Viết Nói Đọc-Viết Nói
5. Giáo trình

Giáo trình Tiếng Hàn do Đại học Seoul xuất bản(Giáo trình tổng hợp)

  • - Tác giả : Viện giáo dục ngôn ngữ- Đại học Seoul
  • - Thời gian phát hành : tháng 3/2013
Cấp Tư liệu học tập Chủ đề Khác
Cấp0 -SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 1A phần phát âm -SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 1A phần phát âm *Ấn phẩm mới
Cấp1 SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 1A
SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 1B
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 1A
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 1B
Cấp2 SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 2A
SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 2B
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 2A
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 2B
Cấp3 SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 3A
SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 3B
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 3A
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 3B
Cấp4 SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 4A
SGK Tiếng Hàn Đại học Seoul 4B
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 4A
SBT Tiếng Hàn Đại học Seoul 4B
6. Buổi học trải nghiệm văn hóa(1 lần mỗi học kỳ)

- Buổi học trải nghiệm văn hóa được tiến hành nhằm mở rộng kiến thức cho học viên về văn hóa Hàn Quốc, đồng thời góp phần giúp các học viên trở nên thân thiết và gần gũi hơn

- Chi phí do trường chi trả