Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về khoa
 • Giáo dục phúc lợi

Giáo dục phúc lợi

 • 노인복지전공
  Bảo vệ sức khoẻ và Phúc lợi cho người cao tuổi
  Đào tạo nhân lực kĩ thuật có chuyên môn chuẩn về Phúc lợi, y tế và chăm sóc sức khoẻ
  - Thực tập phúc lợi xã hội, thực tập chăm sóc sức khoẻ
 • 청소년상담복지전공
  Tư vấn Phúc lợi thanh thiếu niên
  Hướng dẫn học tập và giáo dục đúng đắn về nâng cao phúc lợi và thúc đẩy phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên thông qua tư vấn phúc lợi, y tế. giáo dục, tự chủ
  - Thực hành Phúc lợi Xã hội, thực hành tư vấn
 • 평생교육복지전공
  Phúc lợi giáo dục cuộc sống
  Giáo dục trọng tâm nghiệp vụ về giáo dục cuộc sống tốt nhất của thế kỷ 21
  - Thực hành Phúc lợi xã hội, Thực hành giáo dục cuộc sống