Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về khoa
 • Kinh doanh

Kinh doanh

 • Chuyên ngành Kinh doanh
 • Đào tạo chuyên viên kinh doanh tại doanh nghiệp thực tế với mục tiêu vì sự hài lòng của khách hàng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Chuyên gia Kinh doanh
Quản lý nhân lực
Quản lý tài chính
Quản lý Marketing
Quản lý tổ chức
Kế toán quản trị

Với mục tiêu đặt ra là vì sự hài lòng của khách hàng và sự phát triển phát triển bền vững của doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi, để đào tạo nhân lực kinh doanh có năng lực với trọng tâm là chuyên viên kinh doanh tại doanh nghiệp thực tế.

Mục tiêu đào tạo

 • Đào tạo chuyên gia quản lý có năng lực thực tế thông qua thực tập mà trọng tâm là hiện trường và lý luận nền tảng kinh doanh.
 • Đào tạo chuyên gia kinh doanh biết suy nghĩ trên lập trường của khách hàng và theo đuổi sự hài lòng của khách hàng
 • Đào tạo chuyên gia kinh doanh tận tâm với công việc trong tổ chức của doanh nghiệp.
 • Đào tạo chuyên gia kinh doanh dám chấm nhận thử thách và có tầm nhìn xa dựa theo thực hành thực tế và kiến thức đã học được

Giấy chứng nhận có liên quan

 • Cử nhân chuyên ngành thể thao, cảnh vệ
 • Hướng dẫn an ninh
 • Nhân viên an ninh
 • Xoa bóp thể thao(Sport Massage) Cấp 1
 • Giấy chứng nhận giáo viênTaekwondo
 • Chuyên gia về chế độ luyện tập
 • Chứng nhận nhân viên an toàn cấp cứu
 • Giấy chứng nhận giảng dạy thể dục
 • Xoa bóp thể thao(Sport Massage) Cấp 1
 • Giấy chứng nhận giáo viênTaekwondo
 • Các loại chứng nhận của tổ chức thể dục thể thao có liên quan
 • Quản lý an toàn hàng hóa nguy hiểm
 • Quản lý phòng chống hoả hoạn

Tương lai sau khi tốt nghiệp

 • Cảnh sát
 • Cảnh vệ quốc gia
 • Công ty bảo vệ tư nhân trong nước và nước ngoài
 • Nhân viên bảo vệ tư nhân
 • Trinh thám
 • Chuyển tiếp đại học sỹ quan Quân đội hệ 4 năm
 • Giáo viên thể chất cấp 2, cấp 3
 • Quản lý trung tâm thể chất
 • Lĩnh vực hành chính thể thao
 • Lĩnh vực Marketing thể thao
 • Thư ký công ty tư nhân
 • Giảng viên thể chất