Hosan University
  • 홈
  • Phòng HTQT
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo

Tuyển sinh năm 2018 học bổng GKS dành cho sinh viên nước ngoài

2018-01-29 17:42:27

첨부파일 첨부된 파일이 없습니다.


Tuyển sinh năm 2018 học bổng GKS dành cho sinh viên nước ngoài1. Mục đích

◦ Thiết lập cơ sở thu hút sinh viên quốc tế bằng cách trao học bổng cho sinh viên nước ngoài với thành tích xuất sắc, động viên họ đạt được thành tích và nâng cao nhận thức tích cực về Hàn Quốc

2. Số lượng tuyển chọn: 200 người


3. Nội dung hỗ trợ học bổng:

◦ Nội dung hỗ trợ học bổng: 5 triệu won (500 nghìn won mỗi tháng)

◦ Thời gian học bổng: 2018. 3. ~ 2018. 12. (10 tháng)

◦ Phương thức chu cấp học bổng: Học bổng được trao cho sinh viên nhận học bổng vào cuối mỗi tháng

4. Điều kiện hợp lệ

◦ Người đăng ký phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện sau.

- Tuy nhiên, người nhận học bổng học sinh xuất sắc 2 lần không thể đăng ký.

①Là du học sinh tự túc đang theo học tại trường đại học(bao gồm cả trường cao đẳng) trong nước từ năm thứ 2 trở lên.

- Là công dân nước ngoài do trường đại học quản lý như sinh viên ngoại quốc

※ Trường hợp học sinh chuyển trường yêu cầu đã theo học tại trường đại học trong nước từ năm thứ nhất (học kỳ 2) trở lên

※ Không bao gồm đối tượng đăng ký mà không có điểm học, sinh viên cao học, và sinh viên đại học trên mạng

※ Ngoại trừ người đang hưởng chế độ học bổng tương tự được cung cấp bởi chính phủ Hàn Quốc, các trường đại học hoặc các tổ chức khác (có nghĩa là nếu nhận được chi phí sinh hoạt và được hỗ trợ trong trường hợp số tiền vượt quá 500.000 won một tháng)② Đạt trên 80/100 điểm trong suốt thời gian theo học.

③ Điểm học kì gần nhất đạt trên 80/100 điểm.

※ Nhập điểm dựa trên thang điểm 100 điểm (nếu điểm chỉ là điểm trung bình , đại diện của trường đại học sẽ ghi lại điểm đã được chuyển đổi đi kèm tên và chữ ký), trường học làm tròn lên 80 điểm không thể đăng ký.


④ Trình độ năng lực tiếng Hàn (TOPIK) ở mức 4 trở lên

5. Nộp hồ sơ ứng cử

◦ Hỗ trợ trực tuyến

- Hệ thống hỗ trợ (Access Address): Hệ thống tổng hợp học tập tại Hàn Quốc (www.studyinkorea.go.kr)

- Thời gian hỗ trợ trực tuyến: 2018.1.25. (Thứ) ~ 2.22. (Thứ năm) 18:00

- Cách đăng ký: Đăng ký thành viên → Hỗ trợ trực tuyến → In mẫu đơn đăng ký → Nộp cho trường đại học cùng với các giấy tờ cần thiết