Hosan University
  • 홈
  • Phòng HTQT
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo

số vấn đề tác giả ngày tạo Lần
8 Hướng dẫn tuyển ch... 관리자 2020-06-09 1,308
7 Hướng dẫn tuyển ch... 관리자 2018-11-23 7,874
6 외국인유학생 시간제취업 지침 및 규정 안내 / H... 관리자 2018-06-19 2,832
5 Hướng dẫn đăng ký h... 국제교류센터 2018-06-15 2,784
4 Tuyển sinh năm 2018 họ... 관리자 2018-01-29 1,085
3 2018-1 Thời hạn tuyển... 관리자 2017-12-21 1,494
2 TOPIK 신청방법 관리자 2017-09-04 3,383
1 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH D... 관리자 2017-07-05 1,271
1
게시판 검색