Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về khoa
 • Chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán hình ảnh

Cơ hội sau khi tốt nghiệp

 • Bệnh viện của trường đại học, Bệnh viện tổng hợp, Bệnh viện hợp tác Đông Tây, Trạm y tế
 • Công ty sản xuất tiền, Công ty nước giải khát, Nhà máy lọc dầu, Công ty chất bán dẫn
 • Doanh nghiệp có liên quan đến chẩn đoán hình ảnh
 • Cơ quan nghiên cứu sinh vật
 • Nhân viên quân vụ ngành kỹ thuật y tế
 • Công ty y tế nước ngoài
 • (Hàn Quốc) Nhà máy điện hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ
 • Các viện nghiên cứu bức xạ
 • Công ty thiết bị y tế liên quan
 • Công chức và nhân viên y tế
 • Trường quản lý y tế và kỹ thuật tia phóng xạ quân đội
 • Công ty liên quan đến không phá hủy

Giấy chứng nhận được cấp

 • Giấy phép hành nghề phóng xạ
 • Kỹ sư y sinh và kỹ sư công nghiệp y sinh
 • Cấp phép giấy phép xử lý đồng vị và giám sát phóng xạ
 • Kiểm tra không phá hủy