Hosan University
  • 홈
  • Phòng HTQT
  • Nội dung thông báo

Nội dung thông báo

Hướng dẫn tuyển chọn sinh viên ngoại quốc học kỳ 1 năm học 2019

2018-11-23 10:37:52

 Lịch trình tuyển chọn

Phần

Đợt 1

Đợt 2

Ghi chú

Nhận hồ sơ đăng ký nhập học

Đến 17 giờ 30/12/2018(Thứ 2)

~21/12(Thứ 6)

Đến 17 giờ 02/01/2019(Thứ 4)

~18/01(Thứ 6)

Tiếp nhận qua đường bưu điện / tiếp nhận trực tiếp

(Hạn định bưu phẩm đến nơi trước ngày hết hạn)

Nhận hồ sơ bổ sung

Đến 17 giờ

24/12/2018(Thứ 2)

Đến 17 giờ

23/01/2019(Thứ 4)

 

Tuyển chọn phỏng vấn

26/12/2018(Thứ 4)

24/01/2019(Thứ 5)

Lịch trình có thể thay đổi

thông báo sau

Công bố người trúng tuyển

28/12/2018(Thứ 6)

31/01/2019(Thứ 5)

Thông báo cá nhân hoặc công bố trên trang chủ

Nhận biên lai học phí và giấy chứng nhận trúng tuyển

31/12/2018(Thứ 2)

~11/012019(Thứ 6)

01/02/2019(Thứ 6)

~12/02(Thứ 3)

Nhận tại văn phòng hợp tác quốc tế

(Tầng 1 ký túc xá)

Người trúng tuyển đăng ký nhập học

31/12/2018(Thứ 2)

~11/012019(Thứ 6)

01/02/2019(Thứ 6)

~12/02(Thứ 3)

Trực tiếp đăng ký tại nhà trường

Buổi giáo dục định hướng

28/02/2019(Thứ 6)

Dự định 14:00

Ngày cụ thể thông báo sau

Đăng ký và đổi visa

Dự tính cuối

tháng 1

Dự tính giữa

tháng 2

 

Nhập học

04/03/2019(Thứ 2)