Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về khoa
 • Ngành Quản lý an toàn Phòng cháy chữa cháy

Ngành Quản lý an toàn Phòng cháy chữa cháy

Năm thứ nhất

 • Kỳ 1
  • Tiếng Hàn cho Kỳ thi tuyển công chức
  • Lịch sử Hàn Quốc cho Kỳ thi tuyển công chức
  • Giới thiệu về Phòng cháy chữa cháy (PCCC)
  • Thủy động lực học trong PCCC
  • Thiết bị cơ khí PCCC
  • Thiết bị điện tử PCCC
  • Mã thiết bị phòng cháy
  • Tâm lý học công nghiệp
 • Kỳ 2
  • Tiếng Anh thực hành PCCC
  • Giới thiệu về Quản trị PCCC
  • An toàn PCCC
  • Mạch điện cho PCCC
  • Giới thiệu về PCCC II
  • Bột hoá học
  • Thực hành thiết bị điện cơ học PCCC
  • Kỹ thuật an toàn Thiết bị Hoá học PCCC
  • Kỹ thuật ứng dụng máy tính

Năm thứ hai

 • Kỳ 1
  • Hệ thống PCCC
  • Phòng cháy và điều tra
  • Kỹ thuật chữa cháy và Phòng chống cháy nổ
  • Thực hành điều khiển thiết bị PCCC
  • Thực hành Kỹ thuật thiết bị PCCC
  • Thực hành PCCC
 • Kỳ 2
  • Thực hành các kỹ thuật chữa cháy và chống cháy nổ
  • Cứu hộ và trang bị
  • Thực hành Đào tạo an toàn PCCC
  • Những vật liệu nguy hiểm
  • Quản lý khẩn cấp
  • Đào tạo thực tiễn