Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về khoa
 • Thông tin y tế bệnh viện

Thông tin y tế bệnh viện

Nội dung đào tạo

Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu đào tạo nghề nghiệp gắn liền với thực tiễn

Mục tiêu giáo dục chuyên môn

 • Điều phối viên Thông tin y tế
  Thu thập, xử lý, mở rộng, tái thiết và tiến hành công việc quản lý thông tin y tế, thông tin hành chính y tế, thông tin chăm sóc sức khoẻ trên nền tảng thực tế và hiểu biết sâu sắc về hệ thống thông tin máy tính có được từ tất cả thông tin y tế phát sinh tại các tổ chức chăm sóc sức khoẻ
 • Nhân viên phúc lợi xã hội
  Bằng cách đào tạo nhằm gây ảnh hưởng và chuẩn bị tư chất như nhân viên phúc lợi xã hội mà cung cấp cấp các hình thức dịch vụ phúc lợi xã hội khác nhau trong lĩnh vực thực tế và tiến hành các công việc chuyên môn và tổng hợp liên quan đến phúc lợi xã hội
 • Giáo dục sức khoẻ
  Nâng cao hiểu biết về cuộc sống khoẻ mạnh cho các đối tượng cùng với học tập các kỹ năng và tri thức cần thiết, thay đổi thói quen theo chiều hướng tích cực nhằm thực hiện các kế hoạch hoạt động giáo dục để có khả năng tự quản lý sức khoẻ