Hosan University
  • 홈
  • Giới thiệu về trường
  • Đối tác

Đối tác

Mỹ


Western Iowa Tech Community College
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi giáo dục
- Trao đổi học thuật
ngày ký 2016.3.29
Homepage http://www.witcc.edu Phím tắt

Đại học Bloomfield
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2014.10.17
Homepage http://www.bloomfield.edu/ Phím tắt

Đại học Wilkes
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi sinh viên
- Tiến hành giảng dạy trao đổi
- Tổ chức hội thảo và đồng nghiên cứu
- Chương trình tu nghiệp ngoại ngữ
ngày ký 1996.10.26
Homepage http://www.wilkes.edu Phím tắt

Đại học Bemidji
Nội dung trao đổi Ký kết Hợp đồng về sát nhập
- Công nhận nhập học cho sinh viên được trường giới thiệu
- Chi trả học bổng tối thiểu 5 người trở lên (4 năm ưu đãi liên tục)
- Công nhận tín chỉ sát nhập
- Thoả thuận sở hữu tư liệu và thông tin
- Tham gia hội thảo, nghiên cứu cấp cao và các hoạt động khác
ngày ký 1996.05.02
Homepage http://www.bemidjistate.edu Phím tắt

Canada


Cao đẳng Cộng đồng Vancouver
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi sinh viên
- Chương trình tu nghiệp ngoại ngữ
ngày ký 2004.11.19
Homepage http://www.vcc.ca Phím tắt

Cao đẳng Panpacific
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi sinh viên
- Chương trình tu nghiệp ngoại ngữ
ngày ký 2004.09.16
Homepage http://www.panpacificcollege.com Phím tắt

Cao đẳng Gateway
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi sinh viên
- Chương trình tu nghiệp ngoại ngữ
ngày ký 2000.09.07
Homepage http://www.gwcollege.ca Phím tắt

Trung Quốc


Trường dạy nghề và trung cấp kỹ thuật Kinh tế Đại Liên
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2015.12.17
Homepage http://www.dkzz.net/ Phím tắt

Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Cẩm Châu
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2015.12.16
Homepage http://www.dljzzj.com/ Phím tắt

Trường Y học Cổ truyền Trung Quốc Shenyang
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2015.5.6
Homepage http://www.syzyy.net Phím tắt

Trường Kỹ thuật Xiamen Xingcal
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2014.12.17
Homepage http://www.xmxc.com Phím tắt

Trường Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Sơn Đông
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2013.10.21
Homepage http://www.sdzy.com.cn/ Phím tắt

Trường Cao đẳng kỹ thuật Lâm nghiệp Liêu Ninh
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2013.5.29
Homepage http://www.lnlzy.cn/ Phím tắt

Trường trung cấp chuyên nghiệp Gia Hưng
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2013.4.11
Homepage http://baike.so.com/doc/6372799-6586442.html Phím tắt

Trường Đại học Quốc tế Tây An
Nội dung trao đổi -Trao đổi giáo dục
-Trao đổi sinh viên
-Trao đổi học thuật
ngày ký 2012.8.30
Homepage http://www.xaiu.edu.cn/ Phím tắt

Trường Đại học Kỹ thuật Thiên Tân
Nội dung trao đổi Ký kết hiệp ước trao đổi
- Trao đổi cán bộ và trao đổi thông tin học thuật
- Tham gia hội thảo và đồng nghiên cứu
- Sử dụng chung cơ sở vật chất
ngày ký 1997.10.06
Homepage http://www.tjut.edu.cn Phím tắt

Trường Cao đẳng Bách khoa Thẩm Dương
Nội dung trao đổi Ký kết hiệp ước trao đổi
- Trao đổi cán bộ và trao đổi thông tin học thuật
- Tham gia hội thảo và đồng nghiên cứu
- Sử dụng chung cơ sở vật chất
ngày ký 2005.05.30
Homepage http://www.vtcsy.com Phím tắt

Viện dạy nghề Quốc tế Đại học Sư phạm Liêu Ninh
Nội dung trao đổi Ký kết hiệp ước trao đổi
- Trao đổi cán bộ và trao đổi thông tin học thuật
- Tham gia hội thảo và đồng nghiên cứu
- Sử dụng chung cơ sở vật chất
ngày ký 2006.05.25
Homepage http://www.ls-zz.com Phím tắt

Viện Kỹ thuật nghề nghiệp Hà Nam
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi giáo dục
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi học thuật
- 1 + 2 복수학위제도
ngày ký 2008.05.15
Homepage http://www.henannu.edu.cn Phím tắt

Trường Đại học Sư phạm Hoa Nam
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi giáo dục
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi học thuật
- Trao đổi học thuật, văn hoá
ngày ký 2008.05.15
Homepage http://www.henannu.edu.cn Phím tắt

Trường dạy nghề Máy tính Chungmi Đại Liên
Nội dung trao đổi Ký kết hiệp ước trao đổi
- Trao đổi giáo dục
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi học thuật
ngày ký 2008.07.03
Homepage http://www.qmcg.com.cn Phím tắt

중국어학연수

Nhật


Trường Quốc tế Josai
Nội dung trao đổi Ký Hiệp định về trao đổi giáo dục và hỗ trợ cùng phát triển
- Cấp cho quyền ưu tiên sát nhập
- Trao đổi kỹ thuật ứng dụng, chế độ học bổng nghiên cứu và chế độ ưu đãi nghiên cứu
- Cung cấp cơ sở vật chất tiện lợi cho nhân viên
- Cung cấp tiện nghi cho công tác tuyển sinh
ngày ký 2000.07.18
Homepage http://www.josai.ac.jp Phím tắt

Trường Ngoại ngữ Wakayama
Nội dung trao đổi Ký Hiệp định về trao đổi giáo dục và hỗ trợ cùng phát triển
- Cấp cho quyền ưu tiên sát nhập
- Trao đổi kỹ thuật ứng dụng, chế độ học bổng nghiên cứu và chế độ ưu đãi nghiên cứu
- Cung cấp cơ sở vật chất tiện lợi cho nhân viên
- Cung cấp tiện nghi cho công tác tuyển sinh
ngày ký 2006.05.23
Homepage http://www.wfs.ac.jp Phím tắt

Học việnTsuji - Cao đẳng Ẩm thực
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi tương tác sinh viên
- Trao đổi tương tác giáo viên
- Hợp tác thông tin khoa học và học thuật
- Hợp tác trong việc phát triển học thuật
ngày ký 2006.05.23
Homepage http://www.tec-tsuji.com Phím tắt

Học viện Polaris
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi học thuật
ngày ký 2006.11.13
Homepage http://www.esthetician-school.jp Phím tắt

Philippines


Đại học Visayas
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi Học thuật, giáo viên, sinh viên
- Hợp tác và phát triển học thuật
ngày ký 2011.11.13
Homepage http://uv.edu.ph Phím tắt

Anh


Học viện Massage và Aromatherapy
Nội dung trao đổi Phương án hợp tác
- Trao đổi sinh viên
- Trao đổi học thuật
ngày ký 2006.11.13
Homepage http://www.taams.co.uk Phím tắt