Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về khoa
 • Ngành xây dựng dân dụng

Ngành xây dựng dân dụng

Ngành xây dựng dân dụng

교육과

Chuyên ngành kiến trúc cảnh quan và xây dựng cơ bản

졸업후진로
Tổng công ty Mạng lưới đường sắt Hàn Quốc Công ty Đường sắt Thành phố Daegu Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc Công ty đường sắt Hàn Quốc
Công ty Cổ phần Nhà đất Hàn Quốc Công ty Tài nguyên nước Hàn Quốc Cục đường bộ Hàn Quốc Công ty Quản lý môi trường

Giấy chứng nhận được

 • - Kỹ sư Xây dựng dân dụng
 • - Kỹ sư Xây dựng Đường sắt
 • - Kỹ sư Vật liệu xây dựng thực nghiệm
 • - Kỹ sư Khảo sát thông tin địa hình
 • - Kỹ sư Địa chính
 • - Kỹ sư An toàn xây dựng
 • - Kỹ sư Máy móc xây dựng
 • - Kỹ sư Bảo dưỡng máy móc xây dựng
 • - Kỹ sư Thiết kế cảnh quan
 • - Kỹ sư Công nghệ bê tông cốt thép